Политика за Поверителност и Защита на Лични Данни

Това е нашата Политика за лични данни. Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

Какво се обработва на сайта

За най-доброто представяне на Сайта нашата информационна система се нуждае от определена информация за Вас.

Понякога може да се наложи да споделите с нас следните категории лични данни: 1) две имена; 2) валиден имейл адрес; 3) телефон; 4) физически адрес за кореспонденция или 5) допълнителни Ваши данни, които сами определяте. При упражняване на Вашите права ще бъде необходимо обработването на посочените категории.

За някои от функциите на сайта се събират и следните данни: 1) IP адрес; 2) вид браузър 3) настройки на език; 4) вид устройство, на което е достъпен Сайта; 5) време за ползване; 6) вида операционна система, през която се достъпва;

Как се събират данните?

Личните данни за Посетителите на Сайта могат да се събират лично от Посетителя и/или автоматично през Сайта, чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения.

Цел, основание и период на съхранение

Ние обработваме данните по-горе на следните основания и при изрично посочените условия:

Категория Събиране Цел Основание (GDPR) Срок
1. IP адрес2. вид браузър3. настройки на език4. вид устройство5. време за ползване6. вид операционна система При ползването на сайта от субектите на данни и чрез “бисквитки” За предоставяне на пълната функционалност на Сайта Чл. 6, ал.1 б) – за изпълнение на договор 2 г.
1. Две имена2. Имейл Лично от субектите на данни и/или през раздел “Контакти” и приложена форма за контактиОфициални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели, обратна връзка 1. чл. 6, ал. 1 а) -предоставено съгласие;2. чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение 2 г.

Защита

Ние пазим личните данни на нашите Посетители. Използваме криптографска защита и пропорционални технически и организационни мерки за защита на събраните данни. Само лица с висока експертиза имат достъп до съответните регистри и бази данни.

С кого споделяме

Не споделяме лични данни на Посетителите.

Възможно е в определени ситуации да се налага да споделим Вашата лична информация със специален орган на власт (административен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт) въз основа на чл. 6, ал. 1, б. “в” и б. “е” от ОРЗД (GDPR), когато това се налага за разрешаване на правни спорове, предвидено е в законова разпоредба или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Права във връзка с личните данни

Посетителите на нашия сайта са субекти на данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). По-долу представяме техните права, които са приложими при ползването на сайта: а) Право на информация, б) Право на достъп до данни, в) Право на поправяне, г) Право на изтриване, д) Право на ограничаване на обработването, е) Право на пренос, ж) Право на жалба. (За повече информация вижте чл. 12 – 22 от ОРЗД тук)

Можете да научите повече за Вашите права и за това как да ги упражнявате на информационния уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България – Комисия за защита на личните данни.

Посетителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За целата е нужно да ни изпратите писмо или имейл на посочените по-долу адреси. За улеснение, можете да използвате нашата стандартна форма.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Име на администратора “ЕНГРИ БИЛДИНГ” ООД
Седалище София, България
Адрес на управление гр. София, ул. “Цар Симеон” № 60
ЕИК 206491120
Управители Йордан Атанасов / Венцислав Добрев
Телефон за контакт +359 895 35 35 87
Имейл support@angrybuilding.com

Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни

Наименование Комисия за защита на личните данни
адрес България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2
имейл kzld@cpdp.bg

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратите запитване по имейл на следния електронен адрес: office@angrybuilding.com .

Дата на утвърждаване и публикуване 01.06.2021
Дата на последно изменение и публикуване n/a
Управление на бисквитките

Нашият сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето преживяване" Прочети повече