Общи Условия за Ползване на Уебсайт

С настоящите условия за ползване се уреждат отношенията между “ЕНГРИ БИЛДИНГ” ООД, от една страна като администратор на уебсайта www.angrybuilding.com (Сайта), и неговите Посетители, от друга страна.

При зареждане на Сайта Посетителят се изразява съгласието си да се запознае и спазва настоящите Общи условия и всички части към тях.

Предмет

Чрез Сайта ние предоставяне на Посетителите неговото ползване при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

Предоставянето на услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване и свързаност към Интернет, необходими за осъществяване на достъп до Сайта.

Функции

1. Обхват

Сайтът е създаден и достъпен за неограничен кръг Посетители, без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

2. Цел

Чрез нашия Сайт ние целим две неща: 1) да споделим с какво се занимаваме; 2) да дадем информация как Посетителите могат да се свържат с нас, да направят запитване за услуга или за своите права и начина на упражняването им. 

3. Споразумение

С приемането на тези Общи условия Посетителят приема да общуваме посредством електронна поща, като всяко писмо може да съставлява и изявление с правно значение. В тази връзка, изпращаните помежду ни съобщения (включително тези през електронна поща) съставляват електронни изявления.

4. Права и задължения

Посетителят има право да достъпва в реално време Сайта. Правото на достъп не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, както и да се използват защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост.

5. Социални мрежи

На Сайта ние можем да поставим връзка към наши страници в социални мрежи (Facebook и LinkedIn), както и към профила ни в Reddit. Последните са трети лица, които най-вероятно инсталират “бисквитки” на Вашите устройства.

Изменение

Ние можем винаги и без предварително предупреждение да променяме нашите Общи условия за ползване. Ще публикуване измененията на видно и достъпно място на Сайта и те ще се прилагат занапред.

Спорове

Ако нещо се обърка, Ние и Посетителят приемаме да общуваме в дух на добра воля и разбирателство.

Ако горното не даде задоволителен резултат, то споровете ще се решават от компетентния български съд. Ще се прилагат правилата на българското право, освен ако не е приложимо друго право съгласно актуалните международните правила.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Име на администратора “ЕНГРИ БИЛДИНГ” ООД
Седалище София, България
Адрес на управление гр. София, ул. “Цар Симеон” № 60
ЕИК 206491120
Управители Йордан Атанасов / Венцислав Добрев
Телефон за контакт +359 895 35 35 87
Имейл support@angrybuilding.com
Дата на утвърждаване и публикуване 01.06.2021
Дата на последно изменение и публикуване n/a
Управление на бисквитките

Нашият сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето преживяване" Прочети повече