Функции на системата

Входна книга

Нашият софтуер за управление на сгради е мощен инструмент, който значително оптимизира и улеснява процесите на управление и комуникация в сградата. Съчетавайки функции за плащания, справки, бюджети и други, той замества необходимостта от домова книга и предоставя на потребителите достъп до цялата необходима информация на един клик разстояние.

Предимства:

1. Централизиран достъп до информация: Софтуерът осигурява централизиран достъп до всички данни и информация свързани с управлението на сградата. Това е отличен начин за удобно намиране на всичко, което е необходимо.
2. Заместване на домова книга: Фактът, че софтуерът замества домовата книга, означава, че всички записи, данни и събития могат да бъдат удобно съхранявани и проследявани онлайн.
3. Съхранение на финансова информация: Софтуерът ни позволява да поддържате подробни записи за финансовите операции, задълженията и плащанията, което облекчава управлението на финансите на сградата.
4. Оптимизация на процесите: Възможността за бързо регистриране на плащанията и генериране на детайлни справки улеснява работата на касиерите и финансовите отговорни лица.
5. Подобрена комуникация: Централизираният достъп до информацията улеснява и подобрява комуникацията между живущите и управителите, като предоставя лесен начин за споделяне на важни данни и съобщения.

Длъжници

Обобщение на Задълженията на Длъжниците във Вашата Сграда
Нашата цел е да направим управлението на задълженията на всички длъжници във вашата сграда по-лесно и прозрачно чрез нашия специално разработен софтуер.

Как Работи:

1. Лични Профили: Всеки длъжник получава достъп до мобилното приложение
2. Обобщение на Задълженията: Всеки длъжник може да види обобщение на своите текущи задължения. Това включва:
2.1 Общата сума на дължимите суми спрямо разходите за поддръжка на общите части на сградата.
2.3 Разбивка на дължимите суми за резервен фонд за бъдещи ремонти и подобрения.
2.4 Допълнителни задължения, свързани със специфични ремонти или разходи.
3. Плащания и История: Длъжниците могат да следят плащанията си и да видят историята на предишни плащания. Това гарантира прозрачност и контрол.
4. Комуникация: Софтуерът предоставя възможност за комуникация между длъжниците и управителя на сградата. Въпроси, забележки и допълнителни уточнения могат да се обсъждат директно в системата.

Длъжници
Фактури
Платена Бизнес

Издаване на Фактури за Плащания към Етажната Собственост с Нашия Софтуер
Ние сме на разположение, за да направим процеса на издаване на фактури за направени плащания към общите разходи на вашата сграда лесен, ефективен и прозрачен.

Как Работи:

1. Плащания и История: Всеки регистриран потребител (собственик или длъжник) има достъп до своя личен профил в мобилното ни приложение, където може да види списък със всички направени плащания. Тук се включват данни за дата, сума, описание на плащането и референтен номер.
2. Издаване на Фактура: Чрез нашия софтуер вие имате възможност да генерирате и изпращате фактури автоматично на основата на направените плащания. Фактурите включват детайлна информация за всеки разход, като например поддръжка на общи части, резервен фонд и други специфични разходи.
3. Персонализация и Контрол: Вие можете да персонализирате фактурите според предпочитанията си, като добавяте важни детайли и контактна информация. Системата позволява и преглед на вече издадените фактури за справка и архивиране.

Фактури
Счетоводство
Платена Бизнес

Нашия уеб-базиран софтуер за управление на сградните задължения, цели да улесни финансовото управление на вашия обект и да осигури безпроблемна и точна обработка на финансовите данни.

Как работи:

1. Синхронизация на Данни: Вашият софтуер за управление на сградните задължения е снабден с функционалност за синхронизиране на релевантни финансови данни към вашата счетоводна програма. Това включва информация за плащания, фактури и други свързани счетоводни операции.
2. Автоматични Обновления: Системата се грижи за автоматичното обновление на данните между двата софтуера. Това означава, че актуалната финансова информация се отразява във вашия счетоводен софтуер без ръчни намеси.
3. Двупосочна Комуникация: Възможността за двупосочна комуникация между двата софтуера позволява на вас и на вашия счетоводен екип да бъдете винаги в синхрон с актуалните данни.

Счетоводство
Техници
Платена Бизнес

Техническият персонал получава специализиран достъп, който им позволява да преглеждат и обработват технически данни, както и да извършват необходими поддръжки.

Табло за обяви

Добре дошли в нашето интуитивно мобилно приложение за управление на сгради, където може да се пускат и разглеждат обяви, които са от значение за сградата и общността. С нас имате лесен начин да бъдете информирани за всичко ново и важно, свързано с вашия дом и съседите ви.

Табло за Обяви - връзка между съседи:

1. Информационен Център: Нашето мобилно приложение предоставя иновативно табло за обяви, което ви позволява да разглеждате важни съобщения, новини и събития, които се отнасят до вашата сграда и общност. Отдавате гаража си под наем - може да го съобщите в нашето Табло за обяви.
2. Публикуване на Обяви: Вие и съседите ви можете лесно да публикувате свои съобщения. Това може да бъдат съобщения за събития, предложения за общи дейности, важни уведомления и други.
3. Обратна Връзка и Интерактивност: Потребителите могат да коментират и споделят мнения за обявите, което създава обратна връзка и солидарност в общността.

Комплекси

Оптимизирайте управлението на Затворени Комплекси с нашия софтуер
Ние предлагаме решение, което преобразува начина, по който се управляват и поддържат такива обекти. С нас, управлението на затворени комплекси става по-ефективно, удобно и прозрачно.

SMS
Платена

Имаме удоволствието да ви представим нашия уникален софтуер за управление на сгради, който е проектиран да направи вашия живот по-лесен и комфортен. В разработката на този иновативен инструмент сме обърнали особено внимание на подобряването на комуникацията сред живущите в сградата.
С гордост ви информираме, че нашият софтуер включва функционалност за SMS известяване към всички живущи в сградата. Тази усъвършенствана функция ви позволява да получавате важни съобщения и информация директно на вашия мобилен телефон чрез SMS съобщения. Така вие винаги ще бъдете в течение за актуални събития, важни обяви и всякакви изменения в управлението на сградата.

Какви предимства ви предоставя нашата SMS известителна функция?
1. Бърза и надеждна комуникация: Важната информация стига до вас моментално, без да е нужно да проверявате електронната поща или други комуникационни канали.
2. Известяване при извънредни ситуации: В случай на авария, планови ремонти или други важни събития, вие ще бъдете известени незабавно, за да предприемете необходимите стъпки.
3. Персонализиране на комуникацията: Можете да настроите предпочитанията си за получаване на съобщения, като например да избирате конкретни категории или важни събития, за които искате да бъдете информирани.

Също така съобщенията могат да се изпращат на определени/ избрани контакти (например само към Длъжниците в сградата)
Улеснен достъп до информация: С помощта на SMS известяването, вие ще можете да получавате важни напомняния, като например за срокове за плащане на такси, събрания и други.

Съобщения
Платена

Този модул е създаден с цел да облекчи и подобри комуникацията между всички живущи в сградата, като предоставя възможност за изпращане на съобщения от ползвателите на софтуера към другите живущи.

1. Изпращане на съобщения: Потребителите на софтуера имат възможност да създават и изпращат съобщения към другите живущи в сградата. Съобщенията могат да бъдат на разнообразни теми - от обяви за предстоящи събития, до споделяне на важна информация или дори поздрави. Потребителите имат опцията да изберат конкретни живущи, към които да бъде насочено съобщението, или да го изпратят към целия списък с живущи.
2. Персонализация и филтриране: Модулът предоставя възможност за персонализация на съобщенията. Потребителите могат да изберат, кои категории живущи да видят техните съобщения, например по етаж или апартаменти. Това гарантира, че съобщенията са насочени към нужните хора и не се натоварват всички с излишна информация.
3. Известия и доставка: Системата осигурява известия за нови съобщения чрез уведомления на мобилни устройства или имейл. Това гарантира, че живущите ще бъдат в течение, без да трябва активно да проверяват мобилното ни приложение. Съобщенията могат да бъдат доставени както по електронен път (чрез мобилни приложение), така и чрез SMS известия, и email.
4. История на съобщенията: Системата запазва хронология на изпратените съобщения и техните статуси. Това позволява на потребителите да следят историята на комуникацията и да преглеждат предишни съобщения.
5. Сигурност и управление на достъпа: За да гарантираме сигурността на информацията и личните данни, модулът предоставя права за достъп. Така се осигурява, че само упълномощени потребители могат да изпращат съобщения или да имат достъп до определени категории живущи.

С модула "Съобщения" в нашия софтуер за управление на сгради, ние стремим да подобрим комуникацията и да създадем по-съгласувано и свързано обитаване на сградата. Този модул е сред инструментите, които подкрепят създаването на съвместно общество и предоставят лесен и ефективен начин за споделяне на информация между живущите.

Нередности
Платена

Този модул има за цел да улесни процеса на сигнализиране за събития, които изискват внимание от домоуправителите или управителския екип.

Ето как функционира модулът "Нередности":

1. Сигнализиране за проблеми: Всеки от живущите в сградата има възможност да съобщи за събитие или проблем, който изисква внимание. Това може да бъде всякакъв вид нередност, като например повреда на общи части, проблем със сигурността, техническа неизправност и други.
2. Категоризация на проблемите: Модулът позволява на потребителите да избират от различни категории, които най-добре описват проблема. Това улеснява управителите да идентифицират и реагират по-бързо върху проблемите, като позволява по-добро приоритизиране на дейностите.
3. Прикачване на снимки и описание: За да предоставят по-добра и ясна представа за проблема, потребителите могат да прикачват снимки и подробно описание на нередността. Това помага на управителите да разберат състоянието на проблема и да предприемат адекватни мерки.
4. Отчети и проследяване: Системата поддържа централизиран отчет за всички сигнализирани нередности. Това позволява на управителския екип да следи статуса на всеки проблем - от приемането на сигнала до разрешаването на проблема.
5. Уведомления и обратна връзка: Системата автоматично изпраща уведомления до потребителите, когато проблемът бъде приет за разглеждане. След това потребителите получават обратна връзка за напредъка на разрешаването на проблема.
6. Поверителност и сигурност: Всички съобщения и данни се обработват с внимание към поверителността и сигурността на информацията. Потребителите могат да бъдат уверени, че техните данни са защитени.

С модула "Нередности" в нашия софтуер, целим да създадем лесен и ефективен начин за живущите в сградата да сигнализират за проблеми и нередности. Този модул допринася за подобряване на комуникацията между живущите и управителите, както и за по-бързо и ефективно реагиране при възникване на проблеми.

Нередности
Каса

Този модул е проектиран с цел да осигури прозрачност и лесен достъп до финансовата информация на живущите в сградата.

1. Обзор на финансовите операции: Всеки от живущите има достъп до обзор на всички финансови операции, свързани със сградата. Това включва вноски за такси, разходи за обслужване и поддръжка, резервни фондове и други парични транзакции.
2. Детайли за операциите: Модулът предоставя подробни детайли за всяка финансова операция, включително дата, сума, описание и дебитор. Това позволява на потребителите да разберат същността и целта на всяка транзакция.
3. Плащания и вноски
4. Информация за сметките:Системата предоставя информация за текущите сметки на живущите. Това включва остатъчен баланс, детайли за предишни транзакции и дати на плащания.
5. Известия и уведомления: Системата изпраща известия и уведомления до потребителите, когато се извършват нови финансови операции или когато се приближават датите за плащане на такси и други задължения.
Модулът "Каса" в нашия софтуер предоставя на всички домоуправители/мениджъри цялостен инструмент, с който те могат да наблюдават и управляват плащанията от живущите, създават справки и бюджети, както и да генерират и принтират справки за задължените лица. Този модул цели да оптимизира финансовото управление на сградата и да осигури удобство както за домоуправителите, така и за живущите.

Каса
Касиер

Този модул включва възможности като бързо регистриране на плащания с един бутон, преизчисление при частични плащания и детайлни справки за задълженията.

Как функционира модулът "Касиер":

1. Улеснение на ежедневието на касиера:Модулът значително оптимизира ежедневните задачи на касиерите, като прави процеса на регистриране на плащания по-бърз и по-удобен.
2.Бързо регистриране с един бутон:Системата предоставя функция за бързо регистриране на плащанията, където касиерът може да използва само един бутон за да ги записва. Това улеснява и ускорява процеса.
3. Преизчисление при частични плащания: Модулът позволява автоматично преизчисление на задълженията, ако живущите извършват частични плащания. Това гарантира точност и справедливост във финансовите транзакции.
4. Детайлни справки за задълженията: Касиерите могат да генерират детайлни справки, които предоставят информация за основанието и размера на отделните задължения. Това помага на живущите да разберат същността на плащанията си.
5. Този модул осигурява бърз, ефективен и точен начин за обработка на финансовите транзакции в сградата. Касиерите могат да работят по-лесно и ефективно, а живущите ще се възползват от ясната финансова информация.

Касиер
Управление на Финанси

Защо да изберете нашия софтуер за управление на финансите на сградата ви?
1. Лесно и интуитивно управление: Нашата апликация/софтуер е проектирана да бъде интуитивна и лесна за използване. Без значение дали сте технически подготвени или не, ще можете да се справите с управлението на финансите на сградата с няколко клика.

2. Пълен контрол:С нашия софтуер вие ще имате пълен контрол върху финансовите потоци и разходите на сградата. Можете да създавате и управлявате различни каси, да следите приходите и разходите и да анализирате финансовите данни.

3. Точност и надеждност:Нашата система осигурява висока точност и надеждност на финансовите данни. Вие можете да бъдете спокойни, че всички транзакции са документирани и проследими.

4. Прозрачност и отчетност:Системата ни предоставя ясни и детайлни отчети за всеки аспект на финансовото управление на сградата. Всеки собственик или жител може лесно да проследи как се използват средствата.

5. Ефективно време и ресурси:С нашия софтуер вие ще спестите време и усилия при обработката на финансовите данни и плащанията. Автоматизираните процеси ще направят управлението по-ефективно.

6. Интеграция с банкови сметки:Нашата апликация може да се интегрира с банкови сметки, което позволява лесно и бързо изпълнение на плащанията и отчетността.

7. Сигурност на данните:Сигурността на вашите финансови данни е от първостепенно значение за нас. Нашата система предоставя високо ниво на защита и сигурност на информацията.

С нашия софтуер и апликация вие сте на път да направите управлението на финансите на вашата сграда изключително лесно и точно. Ние сме тук, за да ви помогнем да постигнете по-добра организация, ефективност и прозрачност в управлението на финансите на вашата сграда. Свържете се с нас днес и разберете как нашият софтуер и апликация могат да преобразят начина, по който управлявате вашата сграда!

ePay
Платена

Интеграция с ePay

С гордост обявяваме, че нашият софтуер за управление на сгради предлага интеграция с един от най-популярните и сигурни платежни портали - ePay. Тази интеграция цели да подобри и улесни финансовото управление на сградата ви, като осигурява бързи и сигурни онлайн плащания.

Какво представлява интеграцията с ePay?

С нашата интеграция с ePay, вие имате възможността да извършвате плащания свързани със сградата ви директно през платформата на ePay. Това включва такси, събрания, резервни фондове и други финансови транзакции. Използвайки удобната и сигурна платформа на ePay, живущите в сградата могат да плащат своите задължения по-лесно и бързо.

Каква е ползата за вас?

1. Удобство и бързина: Вие и живущите в сградата ще се възползвате от удобния начин на плащане с няколко клика. Няма нужда да посещавате банкови отдели или да използвате чекове.

2. Сигурност: ePay е добре утвърдена и надеждна платформа за онлайн плащания, което гарантира, че вашите финансови данни са защитени.

3. Прозрачност: С интеграцията с ePay, живущите могат да видят историята на своите плащания и да следят финансовото си положение в реално време.

Как работи?

Софтуерът ни интегрира ePay като една от опциите за плащане. Потребителите могат да изберат ePay при извършване на плащането и да следват инструкциите за завършване на транзакцията.
Интеграцията с ePay е стъпка към по-удобното и ефективно управление на финансите на вашата сграда. Ние сме горди, че можем да предоставим този функционален инструмент, който допринася за по-голямо удовлетворение както за управителите, така и за живущите.
За повече информация относно това как нашият софтуер работи с ePay, моля, свържете се с нас.

Принтиране

Софтуерът на AngryBuilding осигурява невероятно удобство и функционалност! С нас можете да забравите за сложните процеси на създаване на справки ръчно - нашата платформа ви позволява лесно и бързо да генерирате разнообразни справки.

Принтиране на различни справки:

1. Справки за плащания: С нашия софтуер можете да генерирате подробни справки за направените плащания в сградата. Това включва информация за платени такси, събрания, резервни фондове и други вноски. Тези справки ви предоставят ясен и детайлен преглед на финансовите потоци в сградата.
2. Справки за длъжниците: С лекота можете да създавате справки, които показват списък на всички длъжници в сградата, както и информация за техните задължения. Този вид справки ви помага да следите задълженията на живущите и да осигурите, че всички плащания се управляват ефективно.
3. Месечни бюджети на сградата

Предимства на нашата система за справки:

1. Лесно създаване: Генерирането на справки е бързо и интуитивно. С няколко клика можете да получите необходимата информация.
2. Съхранение на данни: Системата автоматично съхранява и обработва данните, което ви освобождава от нуждата да съхранявате и проследявате информацията ръчно.
3. Персонализация: Справките могат да бъдат персонализирани според вашите нужди, като добавите или премахнете специфични детайли.
4 Визуално представяне: Ако предоставяме възможност за визуално представяне на данните, това може да ви помогне да разберете и анализирате информацията по-лесно.

Как работи?

Просто влезте в системата, изберете категорията справки, която ви интересува (плащания или длъжници), изберете периода и натиснете "Принтирай". В рамките на секунди ще получите справката с необходимата информация.

Ние вярваме, че тази функция на нашия софтуер ще ви освободи от ненужната работа по създаване на справки и ще ви позволи да се фокусирате върху по-важните аспекти на управлението на сградата.

Документи

Нашия софтуер за управление на сгради се отличава с множество функционалности, включително възможността за генериране на различни документи. Този аспект на нашия софтуер е от съществено значение за оптимизиране на управленските процеси и осигуряване на бърз и лесен достъп до необходимата информация.

Генериране на разнообразни документи:

1. Финансови документи: Можете да генерирате финансови отчети, справки за плащания и разходи, баланси и други, свързани с финансовото управление документи. Тези документи предоставят ясна представа за финансовото състояние на сградата.
2. Счетоводни документи: Системата ни ви дава възможност да създавате счетоводни документи, които включват информация за разходи, приходи и бюджетиране. Това улеснява комуникацията със счетоводни и финансови институции.
3. Комуникационни документи: Софтуерът ви позволява да генерирате документи за комуникация с живущите, като например съобщения, покани за събрания или информационни бюлетини.
4. Правни документи: Ако са необходими правни документи, софтуерът може да ви помогне да генерирате справки, необходими при покупко-продажба на имоти.

Предимства на генерирането на документи с нашия софтуер:

1. Ефективност: Генерирането на документи става бързо и лесно, без нуждата от ръчно създаване на шаблони.
2. Съхранение на данни: Всички данни и документи се съхраняват в системата, което улеснява последващото проследяване и архивиране.
3. Сигурност: Вашите данни са сигурни и защитени в рамките на сигурния софтуер.
4. Професионален вид: Генерираните документи имат професионален визуален вид и могат да бъдат персонализирани според вашите нужди.

С нашия софтуер за управление на сгради вие ще разполагате с мощен инструмент за генериране на разнообразни документи, което ще подобри ефективността и точността на вашите управленски задачи.

Календар
Платена

Календар

Модул "Календар" в нашия софтуер за управление на сгради има за цел да подобри координацията и комуникацията между екипите във вашия управителски процес, като осигурява интуитивен календар със синхронизирани функции.

Какво предлага модулът "Календар"?

1. Координиране на събития: Вие и вашите екипи можете да планирате и координирате събития, срещи, инспекции и други дейности, свързани с управлението на сградата.
2. Синхронизация на екипите: Всички членове на екипите могат да виждат актуалния календар и събитията в реално време, което подобрява синхронизацията и избягва дублиране на задачи.
3. Подробни описания: Всяко събитие може да съдържа подробно описание, информация за място, участници и други релевантни детайли.
4. Напомняния и известия: Системата може да изпраща автоматични напомняния и известия за предстоящи събития, което помага за своевременно изпълнение на задачите.

Контакти

Вашите контакти са от изключителна важност за живущите и предоставянето им по лесен начин е ключов аспект за успешното управление на сградата. Включете следните важни контакти, които живущите ще могат да виждат в нашия софтуер:

1. Домоуправител: Добавете информация за домоуправителя, който управлява сградата. Това може да включва име, телефонен номер, имейл адрес и работно време. Този контакт ще бъде основен за всички въпроси и съобщения, свързани с управлението на сградата.
2. Техническа поддръжка: Включете контактни данни на техническия екип или фирмата, отговорна за поддръжката и ремонтите в сградата. Това може да бъде телефон за спешни случаи или имейл адрес за заявки.
3. Финансов отдел: Добавете информация за контакт с финансовия отдел или касиера. Това ще позволи на живущите да получават информация относно плащанията си и финансовите им въпроси.
4. Сигурност: Ако има служители или фирми, отговорни за сигурността на сградата, включете техните контактни данни. Това може да бъде полезно в случай на аварии или нарушения на сигурността.
5. Съседи за споделена грижа: Ако има специфични лица или групи, които се грижат за определени аспекти на сградата (например, цветници, рециклиране и други), включете и техните контакти.
6. Управител на общи части: Ако има лице, отговорно за поддържането на общите части на сградата (например, асансьори, коридори и др.), добавете неговите контактни данни.
7. Известяване за спешни случаи: Предоставете контактна информация за спешни случаи, като пожарна бригада, полиция, болница и други.
8. Свързани организации: Ако има асоциации, управляващи конкретни аспекти (например, спортен клуб, детска градина и др.), добавете и техните контакти.

Важно е да сте сигурни, че контактната информация е актуална и редовно актуализирана. Този подход ще подобри комуникацията и ще допринесе за удобството и увереността на живущите в сградата.

Известия

Нашата цел е да направим живота във вашата сграда по-лесен и по-информиран чрез предоставянето на възможности за известяване на всички живущи.

С нашето решение вие ще имате възможността да получавате/изпращате известия чрез съобщения, SMS-и и имейли, които са напълно персонализирани според вашите желания и нужди.

Известията могат да включват широк спектър от теми, включително събития в сградата, начислени такси за обслужване, информация за просрочени задължения и други важни съобщения. Този процес на известяване може да бъде разпределен периодично, според вашите предпочитания и график.

Гласуване
Платена

Този модул на приложението позволява на всички потребители да участват в гласувания, свързани с важни решения за общността, без да е необходимо физическо присъствие на събрания. Вече няма да се налага да уреждате свободно време, за да участвате в процеса на вземане на решения за входа!

С тази иновация сме решили да направим вашия живот още по-удобен и да ви предоставим инструмент, който да улесни взаимодействието ви със съседите ви.

Този нов подход към гласуването ще спомогне за по-голямо участие на всички живущи в общността и за по-широкообхватно представяне на разнообразните гледни точки. Отново сме тук, за да ви осигурим инструменти, които да направят вашия опит с нашето приложение още по-ценен и се надяваме, че ще се възползвате максимално от тази нова функционалност.

Създайте анкета - попитайте съседите !

Гласуване
Справки

Този модул ще преобразува начина, по който получавате, анализирате и използвате информацията, свързана със състоянието на Вашата сграда.

С нашия модул "Справки" можете лесно и бързо да създавате разнообразни справки за определен период от време, които да ви предоставят ясна и структурирана информация за различни аспекти на управлението на сградата ви.

Искате да видите как се развиват приходите и разходите на сградата? Няма проблем - създайте справка, която да групира и подрежда тази информация по месеци или години. Или може би искате да следите текущите задължения и плащания на живущите? Справките ви дават възможността да филтрирате данните според вашия избор, за да видите кой, колко и за какво плаща.

Анализирайте и сравнявайте информацията според вашите нужди. Сортирайте я възходящо или низходящо по различни параметри. Нашата цел е да ви осигурим интуитивен и ефективен начин да обработвате данните, които ви интересуват.

Необходимите справки се генерират в няколко клика, предоставяйки ви ценна информация, която можете да използвате за вземане на информирани решения. С нашия модул "Справки" управлението на вашата сграда става още по-лесно, по-прозрачно и по-ефективно.

Мобилно приложение
Платена Бизнес

Мобилното ни приложение е ключов инструмент за всички, които живеят в многофамилни сгради. С него, всичко, което ви е необходимо да знаете за вашата сграда, е на едно място - във вашите джобове!

С нашето мобилно приложение, няма да се налага вече да губите време в суетни задачи като следене на касата, плащанията и участието в събрания. Всичко е тук, на вашето мобилно устройство - бързо, удобно и ефективно.

Какво можете да очаквате от нашето приложение:

1. Следете Касата и Плащанията: Никога повече да не се чудите за състоянието на финансите на сградата. Вижте ясно и прозрачно всички разходи, начисления и плащания на едно място.

2. Сигнализирайте за Нередности: Забелязали ли сте нещо, което изглежда не е наред? С нашето приложение може да сигнализирате за всякакви проблеми, които забелязвате, като например повреди и други нередности.

3. Вижте Кой Е Платил и Кой Не: Вече няма да се налага да се чудите кой е платил таксите и кой не. Вижте точно кой е изпълнил своите задължения към общността.

4. Гласувайте: Събрания и гласувания стават лесни и удобни. Не е нужно вече да отделяте време и да се занимавате с организацията на физически събрания. Просто гласувайте през нашето приложение, когато е удобно за вас.

Независимо дали сте собственик на имот или наемател, нашето приложение ще ви даде пълен контрол върху управлението на сградата ви. Просто го свалете на вашия телефон и започнете да изпитвате всички предимства на съвременното управление на сгради.

Добре дошли в бъдещето на управлението на сгради - едно приложение, което прави живота ви по-лесен, по-информиран и по-удобен.

Банкова интеграция

AngryBuilding не само облекчава управлението на вашата сграда, но и прави финансовите операции още по-гладки и ефективни чрез банкова интеграция.

С нарастващите изисквания и постоянно развиващите се технологии, ние осъзнаваме колко важно е вашето време и ресурси да бъдат оптимизирани. Затова, с удоволствие ви представяме функционалността на нашия софтуер за банкова интеграция.

С нашия софтуер и банковата интеграция вие сте на път да освободите време и да улесните финансовото управление на вашия имот. Ние сме тук, за да ви помогнем да създадете по-ефективно, сигурно и удобно управление на сградата.

Свържете се с нас днес и разберете как нашият софтуер може да ви превърне в истински майстор на управлението на сгради с интегрирана банкова система за плащания.

Множество каси и сметки
Платена

Нашето иновативно решение е на ваше разположение, за да направи финансовото управление на вашата сграда още по-гъвкаво и удобно. Едно от ключовите предимства, които предлагаме, е възможността да създавате множество каси и сметки, в които да разпределяте средствата, събирани от домоуправителите и управителите на сградата.
Защо множеството каси и сметки са важни за вашето управление на сградата?

1. Сегментация на финансовите потоци: Създаването на множество каси и сметки ви позволява да разделяте финансовите потоци на различни категории. Например, можете да имате отделни каси за фонд за ремонти и поддръжка (ФРО), каса за живущи, каса за общи разходи и други, които са важни за управлението на сградата.

2. По-голяма прозрачност: Всеки жител или собственик на имот може лесно да следи как се разходват средствата във всяка отделна каса или сметка. Това осигурява по-голяма прозрачност и доверие сред всички засегнати страни.

3. Финансова дисциплина:Имайки разделни сметки и каси, вие поощрявате по-добра финансова дисциплина. Управляващите могат да планират и следят разходите и приходите по-лесно, което допринася за по-ефективното управление на средствата.

4. Индивидуален подход:Всяка каса или сметка може да бъде настроена според специфичните нужди на сградата. Така може да се отговори на конкретни изисквания и да се осигури адаптация спрямо текущите обстоятелства.

Множество езици

Нашият софтуер за управление на сгради и мобилно приложение, поддържа български, английски и испански езици.

Модулът за съобщения в мобилното приложение разполага с интеграция на Google Translate. Това предоставя възможност на вашите потребители да превеждат получените съобщения на своя роден език, което облекчава комуникацията и взаимодействието между вас и тях.

Управление на бисквитките

Нашият сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето преживяване" Прочети повече