Често задавани въпроси

Angry Building фирма домоуправител ли е?

Първо и най-важно, бихме искали да подчертаем, че ние НЕ сме фирма домоуправител. Вместо това, ние сме специализирана компания, разработила уникален софтуер за управление на етажни собствености.

Нашата мисия е да предоставим най-съвременният инструмент за домоуправители, които искат да оптимизират и улеснят процесите си за управление на сгради. Нашата платформа е създадена с огромно внимание към нуждите и предизвикателствата на този сектор.

Сътрудничеството ни с едни от най-добрите фирми в бранша не е случайно. То е резултат от нашите усилия да предоставим най-доброто софтуерно решение, което ще помогне управлението на сгради, да е в пъти по-ефективно и успешно. Ние сме горди, че работим със сериозни професионалисти и вярваме, че нашият софтуер може да подобри градската среда. Етажната собственост - вече е Дигитална етажна собственост!

За повече информация и демонстрация на нашия софтуер, не се колебайте да се свържете с нас.

За кого е предназначен софтуерът на Angry Building?

Нашето решение е подходящо за разнообразни потребители, включително фирми домоуправители, индивидуални домоуправители, както и етажни собствености, и сдружения.

Системата Angry Building е разработена с оглед на това да обслужва всички видове потребители в управлението на сгради. Независимо дали сте част от голяма фирма с множество обекти за управление или индивидуален домоуправител, нашето решение ви предоставя ефективни инструменти и възможности за улесняване на процесите на управление и подобряване на комуникацията със собствениците. Също така, за етажните собствености и сдружения, Angry Building представлява надежден партньор за поддържане на оптималната функционалност и комфорт на общите части на сградата.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече информация относно как Angry Building може да бъде полезна за вашия тип собственост или управление, не се колебайте да ни се обадите или напишете. Наш екип от експерти е тук, за да ви помогне да направите най-добрия избор за вашите нужди.

Има ли пробен период за използване на системата?

Имаме добри новини!
Да, на разположение е пробен период от 3 месеца, като в този времеви интервал можете да използвате всички функционалности на системата.

След изтичане на пробния период, имате възможност да изберете как да продължите. Можете да продължите да използвате системата безплатно, но с ограничен набор от функции, включващ: Домова книга, Каса, Такси, Банков импорт, Бележки, Контакти, Табло за обяви, Съобщения и Мобилно приложение.
Алтернативно, имате възможност да преминете към платената версия, която предоставя пълен пакет от функции за вашето удобство. Повече за всички функции, ще намерите тук: https://angrybuilding.com/bg/features

Ако имате допълнителни въпроси или желаете повече информация за пробния период или опциите за използване на Angry Building, не се колебайте да се свържете с нас.

Има ли как да изпробвам системата преди да регистрирам моята сграда?

Да, имаме демо версия, която можете да изпробвате на следния адрес: https://app.angrybuilding.com/demo/new Тя включва автоматично генерирани данни за вас, така че можете да я използвате, за да тествате системата.

Какви са основните предимства на Angry Building пред други подобни системи за управление на сгради?

Angry Building предлага интуитивен и ефективен начин за управление на сгради, комбинирайки в себе си богат набор от функционалности, персонализирани в зависимост от потребителските нужди. Сред основните предимства са:

Интегриране на ключовите аспекти на управлението на сгради в една платформа (на едно място).
Лесна навигация и използване на системата.
Възможност за персонализация според конкретните изисквания на клиента.
Интелигентно управление на финансови аспекти като каса и такси.
Мобилно приложение за удобство на потребителите.

Как мога да започна да използвам Angry Building за управлението на своята сграда?

За да започнете да използвате Angry Building, трябва да се регистрирате на сайта ни, и да създадете акаунт на Вашата сграда. Най-добре е регистрацията да се извърши от домоуправителя на сградата, защото той разполага с цялата нужна информация. След това можете да започнете да настройвате системата в съответствие със специфичните нужди на вашата сграда или имот. Наш екип за поддръжка е на разположение, за да ви предостави необходимата помощ и да ви напътства към оптималното използване на платформата.

Каква е разликата между безплатната и платената версия на системата?

Безплатната версия на Angry Building включва базови функции като домова книга, каса, такси, банков импорт, бележки, контакти, табло за обяви, съобщения и мобилно приложение. Платената версия предоставя пълен набор от функционалности, което ви позволява да използвате платформата без ограничения и да се възползвате от допълнителни опции и подобрения за управление на вашата сграда или имот.

Каква е сигурността на данните ми, когато използвам Angry Building?

Сигурността на вашите данни е от изключително значение за нас. Angry Building използва най-нови технологии и мерки за защита, за да осигури високо ниво на сигурност и поверителност на данните на потребителите. Използваме криптиране и други методи за защита на информацията и предотвратяване на неоторизиран достъп.

Кои типове сгради и имоти са подходящи за използване на Angry Building?

Angry Building е подходяща за управление на различни видове сгради и имоти, включително жилищни сгради, апартаменти, офиси, търговски площи, комплекси с апартаменти, и други. Независимо дали управлявате малка общност или голям имотен комплекс, Angry Building ви предоставя инструментите за ефективно и удобно управление.

Какъв е процесът на миграция от друга система към Angry Building?

Процесът на миграция към Angry Building започва с анализ на вашите текущи потребности и настройки. След това нашите експерти ще ви съдействат в прехода към Angry Building, осигурявайки индивидуализирано обучение и подкрепа по време на този процес. Основната цел е да осигурим гладък преход и да ви помогнем да използвате пълния потенциал на системата.

Как да подходим към управление на жилищен комплекс от „затворен тип”?

В член 1, точка 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и застройството (ЗУЕС) е дадена дефиниция на жилищен комплекс от "затворен тип". Това е комплекс, изолиран като отделен регулиран имот, съдържащ сгради в режим на етажна собственост и други обекти, които обслужват собствениците и обитателите, при контролиран достъп за външни лица.

За установяване, че една сграда е в режим на отделна етажна собственост, трябва да се провери таблицата на оценителя и да се установи, че процентът идеални части от общите части на сградата или входа е 100%. Препоръчително е дворното място да бъде собственост на собствениците на обектите, като се включат в нотариалните актове.

Управлението на общите части на жилищния комплекс от "затворен тип" е регулирано в член 2 от ЗУЕС. Инвеститорът сключва писмен договор с нотариална заверка за управление със собствениците на обектите. Този договор се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията и е противопоставим на следващите придобивачи.

При продажбата на имотите, инвеститорът трябва да предостави договор за управление на общите части, заверен нотариално, което се вписва по партидата на всеки обект. Също така, управлението на комплекса следва да бъде ясно регламентирано, включително и Правилник за вътрешния ред на комплекса.

Ако собствениците не сключат договори за управление, те могат да формират етажна собственост на сградите, да изберат органи на управление и фирми за поддръжка. Управлението на дворното място става с решение на съвместно общо събрание.

Управление на жилищни комплекси от „затворен тип“ – законно ли е ОС на всички собственици в комплекса?

Често се допуска грешка при управлението на жилищни комплекси от "затворен тип". Обикновено това се извършва чрез Общи събрания на собствениците (ОС), в които участват всички собственици на обекти в комплекса. Този подход е неправилен и незаконен, дори когато ЕС (етажното съдържание) се регистрира като събрание от всички собственици. Такъв вид ОС е незаконен и решенията, които се вземат, са подложни на отмяна според Закона за устройство на територията и застройството (ЗУЕС).

Правилният подход, както е регламентиран в ЗУЕС, е управлението да се урежда чрез договори с нотариална заверка между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти. В случай на липса на такива договори или ако те са сключени само с част от собствениците, важно е да се изясни архитектурната структура на комплекса.

Ако комплексът е разделен на отделни блокчета или секции (например А, B, C и т.н.), с внимание на разрешението за въвеждане в експлоатация и таблицата на оценителя, се установява дали те са обособени на отделни секции. В случай на идеални части от общите части, равни на 100%, се потвърждава, че секцията представлява самостоятелна ЕС.

Самостоятелната ЕС е независим субект със свои права, може да взема самостоятелни решения, да избира управителен съвет и да сключва договори за поддръжка. ОС на такава секция може да взема решения за управлението си, но не е задължена да участва в общи събрания на целия комплекс.

Общите въпроси, засягащи всички собственици, се решават чрез съвместно общо събрание, където от всяка ЕС се избират представители, според установената процедура в ЗУЕС.

Това е правилният начин за управление на жилищни комплекси от "затворен тип".

Доходи от Отдаване под Наем на общи части на Етажна Собственост

Тъй като въпросът засяга конкретни правни аспекти и тълкувания на закона за устройство на територията и застройството (ЗУЕС) във връзка с наемните отношения на общите части на сградата, следва да се обърне внимание, че правните тълкувания и законодателството могат да се променят с времето. Въз основа на информацията, предоставена във вашата заявка, може да се направят следните изводи:

Средства за поддръжка и управление на общите части на сградата:
Средствата, които се събират от собствениците на имоти в жилищни комплекси, са целеви средства и се предназначават да покриват разходите, свързани с поддръжката и управлението на общите части на сградата. Тези суми се дължат от собствениците в съответствие със закона и се използват за осигуряване на безпрепятствено ползване на общите части, както и за основен ремонт и подобрения на сградата. Този вид средства не се смята за доход за Етажната собственост (ЕС) и не подлежат на изпълнение. Те са част от бюджета на ЕС, обособени за нуждите на поддръжката и управлението на общите части.

Доходи от договори за наем на общи части на сградата:
Доходите, получени от наемните отношения, представляват приход за собствениците на отделните самостоятелни обекти. Тези суми не представляват част от бюджета на ЕС. Получената от договорите за наем сума се разпределя между собствениците на обекти, пропорционално на техния дял в общите части на сградата. Това разпределение следва от обстоятелството, че етажните собственици са в съсобственост върху общите части и следователно имат право на получените от тях приходи. Етажните собственици могат да решат какво да правят с тези суми, включително да ги използват за поддръжка на общите части, в случай че се постигне съгласие.

Изискване за съгласие на собствениците:
Решенията, свързани с разпореждане на приходите от договорите за наем на общите части на сградата, трябва да се взимат със съгласието на собствениците, тъй като тези суми са в пропорция с тяхното дялово участие в общите части. Решения на Общите събрания на ЕС, които влизат в противоречие с това правило, могат да бъдат обжалвани.

Следва да се отбележи, че това са обобщени тълкувания и изводи, базирани на информацията, предоставена във вашата заявка. Препоръчително е да се консултирате с правен специалист или адвокат, специализирал в областта на недвижимата собственост и правото на наеми, за да получите конкретен и актуален съвет за вашата ситуация.

Статут на паркоместата – регулация, претенции. Възможна ли е тяхната продажбата?

В зависимост от инвестиционния проект и исканията на инвеститора, паркоместата могат да имат различен статут:

Паркинг-гараж със статут на самостоятелен обект: Тук паркоместата се разглеждат като идеални части на сградата, които се предоставят като самостоятелни обекти и могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки. Този статут позволява собствениците на паркоместата да ги продават или разпореждат с тях според своя избор.

Паркинг-гараж със статут на обща част: Тук паркоместата се определят като общи части на сградата, към които всеки един самостоятелен обект има право на ползване. Този статут подлежи на регулация и управление от страна на Общото събрание на собствениците (ОС на ЕС) и може да включва решения за режим на ползване.

Отделни места за паркиране със статут на принадлежност: Този вариант позволява определени паркоместа да бъдат принадлежност на конкретни самостоятелни обекти. Те се вписват в нотариалния акт като част от имота и могат да бъдат предмет на сделки, съответни на продажбата на съответния имот.

Този анализ и изводите са важни за собствениците и инвеститорите, които се занимават с имоти в комплекси и сгради. Въпреки това, важно е да се отбележи, че точният статут на паркоместата и тяхното регулиране може да зависи от местното законодателство, съдебната практика и решенията на ОС на ЕС. Винаги е препоръчително да се консултирате с професионален юрист или съветник, специализиран в имотно право, за да се уверите какви са конкретните правила и възможности във вашата юрисдикция.

Фирмата – професионален домоуправител – титуляр на вземането на длъжниците към ЕС?

Съществува ли възможност в която дружеството, което е сключило договор за управление и поддръжка на общите части на Етажната собственост да предяви като титуляр на иска вземането за разноски на собственик, ползвател, обитател към ЕС.
В гореописаната хипотеза ЕС е сключила договор с фирмата, която упражнява дейността „фасилити мениджмънт” да събира и получава дължимите от собствениците/ползватели/обитатели към ЕС суми, както и да извършва разплащане с тези средства за покриване на възникналите разходи и консумативи. В тази ситуация фирмата приемайки плащания, издава фактура или друг разходен документ на задължените лица. Независимо, че дружеството е отчетно на ЕС и съгласно договор за възлагане получава суми в нейна полза, това не променя неговата позиция /на дружеството/ на титуляр и кредитор на длъжниците. Още повече, че всяко едно плащане се отразява в счетоводството на фирмата.
Предвид на което компанията – професионален домоуправител може да предяви вземане спрямо длъжниците по смисъла на договора, сключен с ЕС и да бъде поставена като титуляр, при което иска да изхожда от нея, а сумите да бъдат събрани в полза на ЕС.

Кражба на събраните от касиера на ЕС пари освобождава ли го от отговорността да възстанови парите към ЕС

Да, кражбата наистина може да Ви освободи от имуществена отговорност, но при няколко съществени условия, а именно :
При наличието на кражба, отчетниците не носят отговорност, когато кражбата бъде доказана. Доказването изисква своевременно заявяване пред компетентните държавни органи /полиция и прокуратура/ на извършената кражба. Заявяването не е достатъчно условие за отпадане отговорността на отчетника.
За да се приложи това основание за освобождаване от материална отговорност, целесъобразно е да се отчете и поведението на лицето-отчетник. То трябва да е положило изискваните грижи за опазване, да не е подтиквало да се извърши кражбата и пр. което означава, че все пак сте положили достатъчно грижи и усилия парите да се опазят : не са били на видно място, били са съхранявани в каса и т.н., на вратата е имало монтирана солидна ключалка.
Необходимо е да се установи и зависимост между извършената кражба и настъпилите щети. Установяването на кражбата все още не е достатъчно основание за освобождаване на отчетника от отговорност. Трябва да се докаже, че липсата е в резултат на извършената кражба, а не на действия на отчетника. С други думи да се изключи вината на отчетника. Дали има вина – следва да се преценява на основата на конкретните действия на отчетника. Ако отчетникът не е положил дължимите грижи – незаключена врата, изгубени ключове и пр., то не са положени дължимите грижи.
Ако в последствие бъде доказана кражбата и се признаят части, от размера на отнетото следва да бъдат възстановени сумите на отчетника. Което означава, че на първо място трябва да бъде доказано, че именно там е съхранявана сумата, размера на съхраняваната сума и при какви условия. Вие трябва подробно да опишете и да индивидуализирате сумата пред полицията и разследващите, за да бъде вписана в списъка на липсващите и отнети вещи. Не просто – липсват 10 000 лева, а именно 5000 лева : събрани суми от входа за поддръжка. За да може и в обвинителния акт да бъде конкретизирана тази сума. Освен това Вие може в наказателното дело да се конституирате като пострадало лице, да предявите иск срещу крадеца и т.н.
Но може да се търси и солидарна отговорност на недоказаната част от липсата – в резултат на кражба – солидарна между отчетника и лицето, извършило кражбата. Това се определя от обстоятелството, че не е възможно да се разграничат резултатите от техните действия. Или ако не успеете да докажете по – горните обстоятелства, а именно че липсата на цялата сума се дължи само и единствено на кражбата на това лице, а и че в действителност сумата към момента на кражбата е била наистина 5000 лева. Защото е възможно и да препишете част от липсващата сума на крадеца хипотетично, а всъщност Вие да сте я оползотворили по един или друг начин или да сте я присвоили. Предупреждаваме Ви за всички негативи на които трябва да обърнете внимание и които трябва да докажете. А доказателството във Вашия случай ще бъде предимно със свидетелски показания или някакви отчетнически документи, които имате.

Аспекти на задължението за поддръжка и управление на общите части на сградата

Една от основните предпоставки за възникване на задължението за заплащане на сумите, дължими като разноски за управлението и поддържането на общите части в сградата в режим на етажната собственост е качеството на собственик, ползвател или обитател на имот в сградата съгласно чл. 51 ЗУЕС. Ако лицето е придобило, ползва, владее или обитава имота на някакво правно основание то неминуемо попада в тази категория и ако са налице и всички останали предпоставки, то е налице качеството му на длъжник, ако не е заплатило дължимите към ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ суми за поддържането на имота.

Втората необходима предпоставка е ОС на ЕС да е взело решение, с което да е определило начина на разпределение на разноските и техния размер. Спецификата на тези вноски, е че те са АВАНСОВО ДЪЛЖИМИ. При установяване на тяхната дължимост не е необходимо ЕС да доказва какви разноски са направени за определения период, нито какво е тяхното основание, нито какъв е техният размер и дали действително те са направени. Счита се, че дължимостта им не възниква постфактум и това произтича от тяхната функция. Тези разноски са необходими за покриване на текущите разходи като разноски за електроенергия, В И К, асансьор, вноски към фирма, която предоставя услугата „професионален домоуправител”, дребни текущи ремонти на общите части на сградата и др. С решение на ОС на ЕС може да се вземе решение за събиране на суми, които са необходими за извършване на необходим и неотложен ремонт на сградата, който превъзхожда като приоритет обикновените текущи ремонти.Независимо от това какво е основанието и размера на тези разноски за тяхната дължимост е важно да е налице едно законосъобразно решение на ОС на ЕС. Едно решение на ОС на ЕС е законосъобразно, ако е взето при необходимите предпоставки за свикване и провеждане на събранието, не противоречи на закона и/или е пропусната възможността да бъде поискана отмяна на решението в 30 – дневен срок от неговата разгласа.

Ако в периода, за който се търси задължението, длъжникът е бил собственик на недвижим и имот в сградата на ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, той попада в кръга на задължените лица. Без значение е, че в последващ момент е продал имота си на друго лице. Същественото при този тип вземания е, че те не представляват тежест, който която следва имота.Те касаят преди всичко собственика, ползвателя, обитателя именно като задължение срещу ползването на общите части, тяхната амортизация и необходимостта да се поддържат от което зависи и целостта на сградата. Поради тази причина ирелевантно към задължението е дали длъжникът вече е прехвърлил имота към момента на взимане на решението, с което е констатирано задължението му, а по – скоро какъв е бил статута на собствеността му към момента на търсимия период. Спецификата се определя от особеното съчетание на вещен и облигационен момент при възникване на задължението за плащане на дължимите за поддръжка и управление на общите части суми.

Различните видове имущество, спецификата на общите части на сградата на етажната собственост (ЕС)

Общите части на сградата на ЕС: Общите части са тези елементи от сградата, предназначени за общо ползване от всички собственици. Те са в принудителна съсобственост и като такива носят както ползите, така и тежестите върху тях. Общите части са неотделими от имуществото на отделните собственици и обикновено се изброяват в закона.

Сумите за поддръжка и управление: Тези суми имат цел да покрият текущите разходи за поддръжка на общите части и да поддържат нормалното функциониране на сградата. Те се отличават с необходимостта си и са законово задължителни. Те са целеви средства и важни за поддържането на цялостта на сградата.

Сумите за ремонт и обновление: Тези средства са предназначени за плащане по спешни ремонти, които са необходими за запазване на интегритета на сградата. Те са целеви и необходими средства, които следва да бъдат налични в сметката на ЕС, за да се реагира бързо при неотложни случаи.

Други средства: Този тип средства, получени от договори за наем или по друг начин, не са необходими за нормалното функциониране и поддържане на сградата. Те се използват за допълнителни удобства и лукс.

Секвестриране и изпълнение: Въз основа на разгледаните аспекти и характеристики на различните видове средства, долазите до заключение, че сумите за поддръжка, управление, ремонт и обновление на общите части на ЕС са целеви средства, необходими за функционирането и поддръжката на сградата. Поради това те не подлежат на принудително изпълнение или секвестриране, тъй като това би подложило на риск цялостта и безопасността на сградата и живущите в нея.

Това е подробно обяснение на различните видове средства, тяхната роля и недопустимостта на принудителното изпълнение върху средствата, които са необходими за функционирането и поддръжката на общите части на сградата на етажната собственост.

Саниране на блокчета със средства от Евопейските фондове – имаме ли повод за притеснение? Имуществена отговорност на Сдружението на собствениците.

Имуществената отговорност на Сдружението не обхваща личното имущество на собствениците.Сдружението се създава с една единствена цел, в качеството си на неперсонифициран юридически субект да сключи договор с трети лица, за извършване на определени дейности, касаещи ЕС, да кандидатства за финансиране по Европейски програми и субсидии и т.н. Съвсем логично е в хипотезата, в която Сдружението влиза в отношения с лица, извън собствениците, да поеме отговорност. Тази отговорност обаче се простира само върху собствеността на сдружението. А собствеността на сдружението се формира от имуществените вноски на отделните собственици, членуващи в сдружението.

От друга страна принудителното разпореждане с недвижимото имущество на собствениците против волята им ПРОТИВОРЕЧИ на конституционно дадените им права, както и на основен постулат на вещното право на собственост, което изключва принудата. Този защитен механизъм изключва изпълнението срещу Сдружението да обхваща и личното имущество на членовете му без тяхната изрична воля. Мисля, че именно това беше достатъчно добре обосновано в методическите указания на министерството.

Затова и в момента, в който възникне задължение на Сдружението към външни /трети лица/ – фирми за извършване на СМР и др., последното отговаря само до размера на имуществените вноски, но не и с личното имущество на членовете си. Затова и изпълнението не може да бъде насочено към недвижимата собственост на собствениците – членове на сдружението. Първоначалният размер на имуществените вноски се определя с решението за учредяване на Сдружението на собствениците на учредителното събрание. Всъщност на същото събрание се взима и решение за основните цели, принципи и правила на Сдружението, както и на съдържанието на самия Устав, с който се уреждат отношенията в самото Сдружение.

Възниква и важния въпрос : дали може принудително да бъде включен собственик в Сдружението и да му бъдат наложени правила, задължения и отговорности извън неговата воля : ОТГОВОРЪТ Е КАТЕГОРИЧНО НЕ. Учредителното събрание, на което се взима решение за сформиране на Сдружението на собствениците и неговата регистрация като неперсонифициран юридически субект е само рамката, в която се определят целите, средствата, начините за финансиране, правилата и Устава на Сдружението. Волята обаче за участие, всеки един от собствениците заявява в самото Споразумение за създаване на сдружение на собствениците. Именно в това Споразумение собствениците обявяват съгласието си за участие в Сдружение, както и декларират, че са съгласни с правилата и целите на последното, и естествено, начинът му на финансиране. Ето, че отново няма принуда. Никой не може да принуди собственик да участва в Сдружението извън неговата воля, нито да бъде предприето изпълнение към неговото имущество, ако той самият не се постави сам в тази хипотеза.

Кога обаче може да се насочи изпълнението към личното имущество на собствениците в сдружението?Ако член на Сдружението реши по собствена воля да участва вместо парична/имуществена вноска с така наречената апортна/непарична вноска и вложи свое собствено имущество. Последното се трансформира в част от имуществената маса на Сдружението, което означава, че няма пречка изпълнението да бъде насочено към него.

Финансирането за извършване на саниране на сградите по Европейската програма е безвъзмездно. Безвъзмездността означава, че Сдружението няма да бъде задължено към фирмите, които ще извършат санирането, както и обвързани с възстановяване на тези средства. Което означа, че Сдружението не е обвързано с каквито и да е парични плащания, които да обвържат отговорността на собствениците. От което естествено отново остава безумен доводът, че тези инициативи ще ощетят собтвениците.

Друг е естествено въпросът каква е отговорността на собствениците вътре в самото Сдружение. Естествено, че задължението на собствениците към самото Сдружение, е лична отговорност, което допуска Сдружението да насочи изпълнението и върху личното имущество на собствениците. Но това са отношенията вътре в самото Сдружение, но не и извън него. Извън Сдружението отговорността е ограничена до размера на имуществените вноски на собствениците.

Другият въпрос, който възникна е кога може да се прекрати членството в Сдружението на собствениците, когато е обвързано с финансиране от Европейски фондове. Отговорът дава законът : чл. 30 ЗУЕС /2/ Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства за обновяване на сградата или части от нея.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи по проекта по ал. 2, но не по-рано от 5 години от приключването им. Членството се прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя).

Защо законодателят е дал 5 годишен срок? Независимо, че финансирането е безвъзмездно, договорите с фирмите, които ще извършат СМР по санирането, се сключват със Сдруженията, в качеството им на правен субект. Единственият субект, който може да изиска да бъде реализирана гаранционната отговорност на фирмите, извършващи дейностите по санирането е Сдружението. Ако същото бъде прекратено само защото някой от членовете е поискал да прекрати членството си по – рано, ще бъде изгубена възможността да бъде ангажирана отговорността на изпълнителите на СМР. А и ако Европейската програма включва възмездност на отпуснатите средства, по този начин се гарантира, че в 5 годишен период тези суми ще бъдат възстановени, или пък ще се потърси отговорност на сдружението. А ако липсва правен субект??? Именно поради тази причина законодателят е наложил 5 годишна рестрикция за прекратяване на членството в Сдружението.

Това изложение, което не гарантира изчерпателност правя с цел да пресека опитите да бъде осуетена една добра инициатива за увеличаване на живота на панелките и блоковете, която според мен е една добра и идейна кауза.

Претенция на държавата срещу Сдружението на собствениците при възпрепятстване на изпълнение на договора.

В случай на ситуация, в която един от собствениците отказва достъп до своя имот на фирмата, която трябва да извърши необходимите действия, това може да доведе до неизпълнение на договора. Това със сигурност може да доведе до спор между сдружението и държавата или други заинтересовани страни.

Вашият предпазен ход за предотвратяване на вземане на цялата сума от страна на държавата към сдружението чрез определени имуществени вноски в Споразумението може да бъде интересен и уместен. При този подход сдружението се ангажира да покрие определена сума, дори и при вина на неговата страна, като по този начин ограничава своите финансови задължения пред трети страни. Този вид ограничение на отговорността може да представлява един вид защитен механизъм.

Относно въпроса за управлението на сградата, споделяте интересна идея за разграничаване между ОС на ЕС и сдружение на собствениците (СС). Вие подчертавате, че СС участва само при 100% съгласие на всички собственици и се ограничава до решения в рамките на сдружението. Това позволява на индивидуалните собственици да продължат да управляват имотите си независимо от сдружението и да изразяват индивидуалните си възгледи.

Всички тези подходи и предпазни мерки могат да помогнат на сдружението на собствениците на имоти да се предпази от евентуални спорове, претенции и иски. Важно е сдружението да има ясни правила и договори със своите членове, които да регулират отношенията им и да предвидят различни сценарии за решаване на спорове и несъответствия.

Чужд гражданин – управител на Етажната собственост?

Съгласно ЗУЕС, няма изискване за гражданство на лицата, които могат да бъдат избрани за управителен съвет (управител) на етажната собственост. Важно е лицата, избрани за управителите, да отговарят на няколко ключови условия, които са посочени в чл. 19 на ЗУЕС:

Управителният съвет (управител) се избира за срок до две години.
Членовете на управителния съвет се определят с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
Членовете на управителния съвет могат да бъдат собственици и ползватели на имотите.
За член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано и посочено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост, както и лице, посочено от представляващия юридическото лице или едноличния търговец, ако има такива.
Предвид тези условия, чужд гражданин може да бъде избран за управител или член на управителния съвет, ако отговаря на изискванията, определени от ЗУЕС. Важно е да се спазват и други разпоредби на закона, свързани с мандата на управителя, предсрочното му прекратяване, възнаграждението му и други аспекти на управлението на етажната собственост.

При още въпроси - свъжете се с нас

support@angrybuilding.com

+359 895 35 35 87

Управление на бисквитките

Нашият сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето преживяване" Прочети повече